To, da je organizacija team buildinga, koristna in uporabna za praktično vsako podjetje, ki razmišlja, da je za uspeh njihovega poslovanja, pomembna tudi krepitev odnosov, komunikacija, sproščeno vzdušje pri delu in navsezadnje tudi motivacija pri delu, se zaveda vedno več podjetnikov posameznikov in pa tudi velikih podjetij, ki v svoj proces delovanja tema building delavnice vpletajo na sistemski ravni. Vsako leto znova, celo večkrat v enem samem letu.

A katero igro in kakšen team building program je najbolj primeren za posamezno vrsto dejavnosti, je vprašanje, ki pred organizacijo team buildinga, tare marsikaterega organizatorja in pa tudi team building agencijo, ki se že vrsto let ukvarja z organizacijo team building iger in programov.

Dodatne informacije o prednostih organizacije team building programa za podjetja, boste našli na spletni strani ETC Adriatic.

Problematika izbire ustrezne team building aktivnosti na skupnem dogodku zaposlenih posameznega podjetja, obsega najprej skrb za izvirnost in drugačnost od mnogih že preživetih in izvajanih iger, ki lahko, že samo zaradi tega, ker so jih zaposleni “doživeli” že toliko krat, preprosto zvodenijo in ne pritegnejo več. Kar ima največkrat za posledico, da tovrstne dogodke iz leta v leto, obiskuje in se jih udeleži vedno manj, zaposlenih.

Dodatni izzivi, s katerimi se organizatorji team building dogodkov srečajo pred izvedbo, pa nastopijo iz naslova cene organiziranja različnih iger in programov, hkrati pa tudi iz naslova primernosti posamezne igre v povezavi z dejavnostjo, ki jo podjetje opravlja.

V kolikor je team building program namenjen krepitvi odnosov med zaposlenimi, celo morebitnemu razreševanju napetosti in nesoglasij ali izboljšanju komunikacije med zaposlenimi, bodo najbolj primerne team building igre verjetno takšne, ki zahtevajo skupno udejstvovanje različno velikih skupin zaposlenih, dodatno začinjene s tekmovalnih duhom, a po svoji naravi fizično ne preveč zahtevne, temveč prej nekoliko bolj živahne, sproščujoče in predvsem zabavne. Takšna je lahko kakšna kulinarična igra ali iskanje skritih zakladov in podobno.

V kolikor želimo graditi ekipe v smislu razvijanja tekmovalnosti in zdravega športnega duha, se poslužimo športnih skupinskih iger in programov, ki obenem omogočajo udeležbo spet ogromno zaposlenim, a obenem spodbujajo tudi fizično aktivnost posameznika in pa fizično aktivnost skupine kot celote. Igre z žogo, raznorazne dirkalne igre s kolesi, tek in podobno, bodo v tem primeru prišle najbolj prav.

Za to, da zapolnimo čas, ki ga imamo na team building programih na voljo, ne bo narobe, če uporabimo igre, ki trajajo dlje časa. V ta namen lahko izberemo kakšno iskanje zakladov ali podobno. Seveda pa smo pozorni, da tudi v tovrstnih igrah, poskušamo vključiti čim večje število svojih zaposlenih, saj neudeleženci, ne samo, da kvarijo svoje lastno slabo vzdušje, tudteai na tiste, ki v igrah sodelujejo, pogosto vplivajo negativno.

Najbolj primerne igre za team building ekip, ki delajo v spletnem marketingu

Spletni marketing, glede na to, kako hitro se zavija in, da se ga loteva vedno več podjetij (tako v spletnih agencijah kot tudi v posameznih podjetjih – inhouse), je veda, ki verjetno celo bolj kot katerakoli druga potrebuje ogromno komunikacije med zaposlenimi, ogromno izobraževanja ter sproščenih odnosov med posameznimi vejami spletnega marketinga in trženja, saj vemo, da je učinkovit spletni marketing le ta, ki zna uspešno povezovati najrazličnejše kanale spletnega nastopa med seboj.

Zato so za spletno marketinške “delavce” in zaposlene , nekatere team buildign igre, še posebej zanimive. Najboljše igre so tiste, ki delno povezujejo stroko v spletnem marketingu (recimo udejstvovanje v naravi s pomočjo računalniških tablic – npr. igra iskanje zakladov, t.i. treasure hunt), sicer pa se ravno zaradi narave dela, spletni marketing je namreč v precejšnji meri, delo za računalnikom, pogosto spletne agencije odločajo za izvajanje team building iger čisto izven svojega delovnega področja, torej v naravi in brez računalniških, mobilnih in drugih internetnih naprav.

Dodatno: (a, b)

Categories: Objave drugih

Dušanka Spolenak

Dušanka Spolenak

Energijska terapevtka in svetovalka, izvajalka energijskih terapij na daljavo in individualnih energijskih terapij v živo ter predavateljica na energijskih delavnicah.